آموزه ‌ها و رویکردهای مدیریت بازسازی پس از زلزله 1385 لرستان

بازسازی مناطق متأثر از زلزله 1385 لرستان یکی از مهم‌ترین پروژه‌‌های بازسازی پس از زلزله بم است. اهمیت این بازسازی بدان سبب است که تخریب سازه‌ای گسترده در ساختمان‌های مسکونی و تجاری منطقه از یک‌سو و سالم بودن ظاهری ساختمان‌های آسیب‌دیده از سوی دیگر، موجب پیچیدگی‌های فراوانی در این پروژه شده است. به عبارت دیگر این بازسازی را مي‌توان ماتریس پیچیده‌ای از عوامل فراوانی دانست که حل آن نیازمند در نظر گرفتن ابعاد و زوایای پنهان و متعددی است.

شاه‌بیت این بازسازی را مي‌توان بازسازی بافت فرسوده و آسیب‌دیده شهر بروجرد دانست؛ زيرا با وجود اینکه فعالیت‌های بازسازی و عمرانی در اين شهر به شدت در حال انجام بود، اما اخلال چندانی در زندگی عادی مردم ايجاد نشد. مهم‌ترین موضوع در بخش روستایی نیز جابه‌جایی دو روستای درب‌آستانه و باباپشمان است، که برخلاف اغلب جابه‌جایی‌ها، تاکنون موفق به نظر رسیده است. علاوه بر آن در کنار هم قرار گرفتن مؤلفه‌هایی چون ارائه خدمات فنی و مهندسی مناسب، توانمند كردن آسیب‌دیدگان با ارائه وام کم‌بهره و کمک بلاعوض و نیز تهیه و توزیع مصالح اصلی ساخت‌و‌ساز در سطح کلان و مواردی مانند فرهنگ جامعه آسیب‌دیده سبب افزایش مشارکت و رضایتمندی مردم از فرایند بازسازی شد. همچین در این بین نقاط ضعفی همچون عدم گره خوردن همزمان بازسازی مسکن و بازسازی جایگاه دامی نیز مشاهده شد که به آن‌ها پرداخته خواهد شد. بازخوانی درس ‌آموخته‌ها و مرور مجدد فرایند این بازسازی، حاوی نکات ضعف و قوت ارزنده و ارزشمندی است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: رویکردهای مدیریت بازسازی، زلزله 1385 لرستان، بازسازی


 

این مقاله توسط آقایان حسين ظفری، مجید جودی در "اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی  (مسکن و بافت)" سال 1389 در تهران ارائه گردیده است. فایل PDF این مقاله در ادامه قابل دانلود است.

1392/12/04