روش اسكان موقت و راهكارهاي بومي آن در زلزله لرستان

ایران کشوری است که به دلیل پهنه گسترده آن و قرارگیری اش بر روی کمربند زلزله تحت تاثیر انواع سوانح بوده است. در این بین زلزله نقش بسزایی در تخریب فراوان خانه های شهری و روستایی داشته است.

آنچه که مسلم است این است که پس از زلزله های ویرانگر و مخرب، نیاز به تامین سرپناه اضطراری و موقت امری واضح به نظر می آید. لزوم تامین این مهم، با توجه به شرایط محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و فاکتورهای فراوان دیگر، در مواردی باعث گردیده که روشها و شیوه های متنوعی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در زلزله سال 1382 بم و بروات به دلیل رخ دادن سانحه در فصل زمستان همچنین زمان بر بودن طول دوره بازسازی استفاده از کانکس های پیش ساخته در دستور کار مسئولان قرار گرفت. اما در زلزله سال 1385 لرستان به دلایل خاصی چون رخ دادن سانحه در فصل بهار و وجود موقعیت مناسب آب و هوایی جهت ساخت و ساز، دوره اسکان موقت حذف شد و تصمیم به ادامه اسکان بازماندگان با استفاده از چادر گرفته شد. با این همه آنچه که در تجارب پیشین عیان گشته است این است که پس از هر زلزله مخرب، چالشهایی پیرامون وضعیت اسکان اضطراری و موقت وجود داشته است که در مواردی با روشهای خودجوش، بومی و به نوعی ابتکاری بر برخی از معایب این دوره فائق آمده و گذران زندگی را آسان تر نموده اند.

زلزله سال 1385 لرستان از جمله سوانحی بوده که در آن به دلیل انتقال مستقیم بازماندگان از چادر به خانه های دائمی، روشهای جالبی توسط آسیب دیدگان جهت غلبه بر چالشهاي پيش روي اسكان موقت ، كه توسط چادر صورت گرفت، بكار برده شد.

در مطالعه حاضر اساساً از روش رايج در تحقيقات اجتماعي تحت عنوان روش کیفی استفاده گردیده است. اين روش با منظور تدوين ابعاد نظري موضوع، در كنار اين روش از شيوه‌هاي مطالعه اسنادي يا كتابخانه‌اي  نيز استفاده گردیده­است.

مقاله حاضر بر آن است كه به بررسي روش بكار گرفته شده در اسكان و سرپناه موقت پس از زلزله لرستان بپردازد و در اين بين با اشاره به مشكلات بوجود آمده در اين مرحله به برخي از تكنيك‌هاي بكار گرفته شده و به نوعي بومي و نيز ابتكاري توسط بازماندگان زلزله لرستان به منظور غلبه بر محدوديت‌هاي ايجاد شده در دوران اسكان موقت بپردازد.

 

كلمات كليدي: زلزله لرستان، اسكان موقت، چادر، روشهاي ابتكاري و بومي

 


 

این مقاله توسط آقایان حسين ظفری، بابک امیدوار و رضا قاسمی در "شماره چهل و پنجم دو فصلنامه صفه" سال 1386 چاپ شده است. فایل PDF این مقاله در ادامه قابل دانلود است.

 

1392/10/01