درس آموخته های چین برای پاسخ به بحران اقتصادی کرونا و پساکرونا

بر اساس تجربه به دست آمده توسط شرکتهای چینی، می توان از راه حلهای آنها برای پاسخ به بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا استفاده کرد.

12 درس از چین برای پاسخ به بحران اقتصادی ناشی از کرونا

 گزارش هاروارد بیزینس ریویو:

با گسترش ویروس کرونا به اروپا و آمریکا، شرکت‌ها به دنبال پیدا کردن راه حل های مناسبی هستند.  به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن روند بیماری، نبود تجربه قبلی و نبود دستورالعمل‌های صریح از طرف دولت و مقامات بین المللی، هیچ پاسخ آسانی برای مسائل وجود ندارد.

 مسلما شرایط هر منطقه متفاوت است ولی می توان از تجربه شرکت‌ها در مناطقی که زودتر با این مشکل مواجه شده اند استفاده کرد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از فعالیت های مردم و توزیع کالاها و تولید و اطمینان مصرف کنندگان، به نظر می رسد چین در مراحل اولیه یک رونق اقتصادی باشد. گرچه یک اپیدمی محلی دیگر می تواند این رشد اقتصادی را آسیب‌پذیر کند، ولی بسیاری از شرکت‌های چینی به راه حلی برای پیشرفت و بهبود از این اوضاع دست یافته اند.

 بر اساس تجربه به دست آمده توسط شرکتهای چینی، 12 درس اولیه از آنها گرفته می‌شود. چین سیستم سیاستی و مدیریتی خاص خود را دارد و فرهنگ اجتماعی آن بسیار متفاوت است ولی بسیاری از این درسها را می‌توان مورد استفاده قرار داد:

1- تفکر در مورد آینده و تغییر شکل مداوم تلاشها:  بحرانها روند بسیار پویایی دارند و لازم است برای همراه شدن با آن ها، به طور مداوم مدل‌های ذهنی و طرح ها را تغییر داد.

2- استفاده از یک رویکرد تطابق پذیر و رو به بالا برای  تکمیل تلاش های رو به پایین: پاسخ های هماهنگ نیاز به رهبری بالا به پایین دارند ولی برای سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی نیاز است پیشگام باشید.  برخی شرکت های چینی به طور موثری این دو رویکرد را با هم متعادل کردند و یک ساختار بالا به پایین ایجاد کردند که کارمندان در داخل آن ندست به نوآوری می زدند.

3- ایجاد شفافیت و امنیت برای کارمندان: در یک بحران پیدا کردن شفافیت بسیار سخت است چون شرایط و اطلاعات در دسترس به طور مداوم تغییر می کنند. هیچ توصیه رسمی وجود ندارد و گزارشات رسانه باعث آشفتگی و عدم تمرکز می شود. کارگران نیاز دارند روش های جدید کار کردن را در پیش بگیرند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه اطلاعاتی شفاف و مداوم از مسیر کلی داشته باشند.

4- تخصیص وظایف جدید در فعالیت های مختلف: در کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را خورده اند مثل رستوران‌ها، کارمندان دیگر نمی توانند فعالیت های معمول خود را داشته باشند. برخی شرکت های خلاق چینی به جای اخراج این کارگران، فعالیت های جدید و با ارزشی به آنها پیشنهاد می دهند یا آنها را به شرکت های دیگر قرض میدهند.

5- تغییر کانال فروش: فروش حضوری در بسیاری از مناطق محدود شده است بنابراین بسیاری از شرکت های چینی به سرعت روش های فروش خود را به کانالهای جدید آنلاین تغییر داده اند.

6- استفاده از رسانه اجتماعی برای هماهنگی کارمندان و شرکا: شرکتها مجبور شدند به خاطر دورکاری کارمندانشان و چالشهای جدید در هماهنگی آن ها از رسانه های ملی مثل ویچت استفاده کنند.

7- آمادگی برای یک بهبود سریع تر از حد انتظار: تنها شش هفته پس از آغاز شیوع ویروس، چین در مراحل اولیه بهبود اقتصادی قرار گرفت. در حالی که عمر و مدت زمان تاثیر ویروس کرونا در سایر کشورها قابل پیش بینی نیست ولی تجربه چین نشان می‌دهد شرکت‌ها باید آماده باشند. طرح های بهبود اقتصادی باید در زمانی آماده شوند که در حال جنگ با بحران هستید.

8- انتظار سرعت های مختلف بهبود برای بخش های مختلف: تعجب آور نیست که بخش ها و گروه های تولیدی مختلف با سرعت های مختلفی بهبود یابند بنابراین به رویکردهای مختلف نیاز دارند.


9- جستجوی فرصت در بحبوحه سختی: در حالی که این بحران در چین بر بسیاری بخش‌ها تاثیر گذاشت، تقاضا در برخی بخش های خاص افزایش یافت. بخش های مانند تجارت الکترونیکی، خدمات ملاقات از راه دور،رسانه های اجتماعی، بیمه سلامتی و سایر گروه های تولیدی. بسیاری از شرکت‌های چینی به سرعت تلاش کردند به این نیازها پاسخ دهند.

10- تطابق استراتژی بهبود اقتصادی با توجه به منطقه: با توجه به سیاست های بهداشت عمومی در هر منطقه، پویایی بیماری در منطقه و توصیه‌های دولت‌های منطقه‌ای، تنوع  استراتژیهای بهبود اقتصادی در هر منطقه متفاوت خواهد بود و باید از یک رویکرد قابل انعطاف استفاده کرد.

11- نوآوری های سریع در مورد نیازهای جدید: علاوه بر تنظیم دوباره دستور کار تولید، نیازهای جدید مشتریان فرصت های جدیدی برای نوآوری ایجاد می کنند. بسیاری شرکتها در زمان مواجهه با بحران بر فعالیت های دفاعی تمرکز می‌کنند ولی برخی شرکت‌های چینی جسورانه با ظهور فرصت‌های جدید دست به نوآوری زدند.

12- ایجاد عادت های جدید مصرف: برخی تغییرات احتمالاً پس از بحران هم باقی می مانند و تبدیل به بازارهای جدیدی در چین و مناطق دیگر می شوند مثل شتاب گرفتن استفاده از تجارت الکترونیک در چین پس از بحران سارس

1399/01/29