آینده پس از کرونا

ماتیاس هورکس، بنیانگذار انستیتو آینده در فرانکفورت می گوید:” ازخود گذشتگی اجتماعی که ناگزیر از آن شده ایم حقیقتی است که بعید می دانم منجر به تنهایی گردد.” وی می افزاید:” به طرز متناقضی، فاصله گیری اجتماعی که ویروس به ما تحمیل کرده، نزدیکی های جدیدی را تولید خواهد کرد. ما وادار شدیم مردمی را بشناسیم که در غیر این حالت نمی شناختیم. ما با دوستان قدیمی مرتبط تر شده ایم و ارتباطاتی را تقویت کرده ایم که دچار فاصله و شلختگی شده بود.” هورکس پیش بینی می کند که زندگی هرگز پس از رفع خطر کروناویروس به شکل قبلی برنمی گردد. و وقتی از او می پرسند چه زمان زندگی به حال طبیعی خود برمی گردد، می گوید: “هرگز!”

محققین آلمانی در حال تلاش برای تصور جهان پس از کروناویروس هستند و ازخود پرسش هایی پیرامون تعاملات و نحوه تنظیمات زندگی مادر خانه و محیط کار می کنند.

روانشناس اجتماعی اولریخ وگنر اعتقاد دارد که: “مردم تا مدتی پس از این بحران حتی به اشکال جدیدی با  هم سلام و احوالپرسی خواهند کرد و معلوم نیست این روند تا کی طول بکشد. شانس این که این تغییرات رفتاری تا چه حد زیربنایی باشند به میزان زیادی به این ربط دارد که چگونه و تا چه حد ما سبک مصرف و انتظارات مصرفمان را تغییر دهیم و این که اقتصاد پس از بحران چگونه بازگردد؟

https://www.deutschland.de/en/news/the-future-after-coronavirus

ترجمه و تلخیص: مریم اردبیلی

1399/01/24