گفتگوی بین فردی، مسجد و کرونا

چند نکته در سخنرانی امروز حضرت آقا به مناسبت نیمه شعبان از برخی جنبه ها که ذکر میگردد دارای اهمیت است.

 

 برخی از این نکات عبارتند از :

۱. آسایش لزوما آرامش نمی آورد.

۲. علم لزوما گره گشا نیست و در خدمت قدرتمندان است و نیاز به معنویت است.

۳. حادثه کرونا آزمون است.

۴. کشف ظرفیت‌ها در جامعه بعد از کرونا

۵. مشارکت های مردمی زیبا.

۶. احساس ارزشهای قوی در مردم.

۷. پذیرش نظم عمومی در مواجهه با کرونا.

۸. کرونا در قیاس با مشکلات و حوادث دیگر بزرگ نیست.

۹.  کمک به اقشار آسیب پذیر. مردم توانمند هم وظیفه دارند.

۱۰. انفاق و کمک در ماه رمضان.

این ده موردی که فرمودند ناظر بر فرهنگ ایرانی اسلامی ماست. یکی از دلایل موفقیت نسبی ایران در عبور از این بحران تا حد زیادی مربوط به زیرساخت های فرهنگی است که اتفاقا غالبا از طرف برخی رسانه ها و افراد مورد تمسخر قرار میگیرد. در حال حاضر یکی از پایگاه های فرهنگی مساجد است که با خبط و خطا بسته شد. در حالیکه مساجد غیر از نماز کارکردهای دیگری دارند. برخی از محلات توانستند این امر فراموش شده را احیا کنند. به نظر در عین حال که میتوان مساجد را در سطح کشور پایگاه مدیریت بحران قرار داد دو اتفاق مخصوصا با ورود به ماه مبارک میتواند رخ دهد.

اول احصا و برآورد اهالی از نیازمندان مالی و دوم ارتباط گیری و همدلی جهت ایجاد آرامش فکری و روحی برای گذر از این بحران.

با توجه به ورود کرونا و تغییر قسمت قابل توجهی از سبک زندگی غالبا خبرگان پیشنهاد می‌دهند  فضای مجازی جایگزین ارتباط گیری و ارتباط چهره به چهره شود در حالیکه در مدل محله مسجد محور به واسط حضور اهالی و ارتباط گیری مدام از اهالی محله و مسجد میتوان مدل جدیدی از فرهنگ ایرانی اسلامی را که به شدت در ایجاد روحیه و امید آفرینی موثر است نشان داد.

این مدل مقدمه ای است برای حکمرانی جدید پساکرونایی که قاعدتاً شکل و ساختار آینده دولت را میتواند تغییر دهد.

فعال شدن سرمایه مردمی در محلات علاوه بر افزایش امنیت اجتماعی و روانی در حل مشکلات آخرالزمانی میتواند به شدت موثر تر از دولت ها عمل کند.  و این در حالیست که حتی خیلی از کشورهای مسلمان فاقد این زیر ساخت فرهنگی هستند.

برخی از فعالیت هایی که  در این زمینه صورت گرفت :

۱. اقدامات پیشگیرانه بهداشتی توسط بسیجیان

۲. پاکسازی خیابان ها و محلات

۳. پخش داروهای مورد نیاز

۴. انجام خرید های روزانه

۵. پایش حضوری و احصا مبتلایان جلوی درب منازل

۶. حضور پزشکان در برخی مساجد

۷. و..

 

به قلم دوست عزیر دکتر سهیل احمدی

1399/01/22