کرونا و تصویر آینده

این ایام فرصتی دست داده است تا کتب علمیِ ارزشمند را مطالعه کنم. کتاب «جهان‌های اجتماعیِ » حجت الاسلام دکتر #پارسانیا از آن جمله است.

جان‌مایه‌ی صفحه ۵۵ این کتاب این است که «ارزشهای اجتماعی مانع از بروز رفتارهای نادرست می شود، همچنین ارزشهای یک جامعه موجب جامعه‌پذیری و کنترل اجتماعی می‌شود».

 

 

لذا به نظرم اگر شما ایثار اجتماعی، از خودگذشتگی جمعی، تعاون و همکاری را در ایام #کرونا یی پررنگ‌تر از قبل می‌بینید، ناشی از ارزش‌های درست و پابرجایی می‌باشد که به مثابه ستون فقرات جامعه ایرانی محسوب می‌شود.

رفتارهای جمعی چنین جامعه‌ای به ویژه در شرایط بحرانی، به نسبت سایر جوامع درگیر با کرونا، واقعا ارزش‌مدار و امیدبخش است و مقاومت مردم در برابر بحران‌ها ستودنی است.
به همین دلیل می‌توان گفت که تصویر چنین جامعه‌ای از آینده همچنان مبتنی بر ارزشهای مثبت بوده و از این‌رو می‌توان به #آینده ی این جامعه، امیدوار بود و با این جامعه می‌توان آینده‌ای مبتنی بر ارزش‌های انسانی را به وجود آورد.


1399/01/03