کرونا و نقطه قوت ما

1-آنچه که سبب شده است تا مدل #مدیریت_بحران ایران را از سایر کشورها متمایز نماید، حضور و مشارکت مردم در برای مواجهه با بحران هاست. مدلی که اصطلاحاً آن را (community base) یا مدیریت بحرانِ جامعه محور می نامند و بسیاری از کشورهای جهان حتی با وجود پیشرفته ترین سیستم های مدیریتی، آرزوی رسیدن به چنین مدلی را داشته باشند. نقطه قوتی که نشأت گرفته از روحیه «تعاون»، همدلی، هميارى و حمایت از يكديگر برای تامین نيازهاى خود و ديگران است. این مدل با فطرت انسانی نیز همخوان است چراکه انسان موجودی اجتماعی است و برای ادامه حیات خود نیازمند حضور در اجتماع و تعامل با دیگران است.

 

2- تجربه بحران های پیشین نشان داده است که هرزمان این روحیه جمعی به میدان بیاید، شرایط اضطراری، در کوتاه ترین زمان و موثرترین حالت، به شرایط عادی باز خواهد گشت، بارزترین نمونه های آن را می توان در #زلزله بم، کرمانشاه و #سیل نوروز 98 مشاهده نمود. اساساً مشارکت مردمی، خارج از سازوکار سیستم مدیریت بحران کشور، یا به تعبیر دقیقتر، خارج از سازوکار حاکمیت نیست بلکه جزئی از این مدل حکومتی است؛ یعنی همان ترجمان مفهوم جمهوریت برای حل مسائل و موضوعات مختلف کشور.

 

3- این راستا مشاهده می شود در این نیز شرایط کرونایی نیز «گروههای هدفمندی» که بصورت داوطلبانه و خودجوش برای مقابله با #ویروس_کرونا به میدان آمده اند و تلاش می نمایند تا به عنوان جزئی از ساختار بی بدیل جمهوری اسلامی ایران،  خلاء­های مدیریتی موجود را پوشش داده و اموری که #دولت قادر به انجام آن نیست را بر عهده بگیرند. حضور مردمی، تحت عناوینی چون، #گروههای_جهادی ، طلاب و روحانیون داوطلب، پرستاران و پزشکان بدون مرز، زنان و خیاطان تولید کننده #ماسک ، جوانان و دانشمندان تولید کننده مواد بهداشتی و شوینده، موکب های سلامت و... که با هزینه های غیردولتی و با کمکهای مردمی اقدام به رفع نیازهای کشور نموده اند در همین راستا تعریف می شود.

 

4- اگرچه وزیر محترم بهداشت و همکاران پرتلاش شان در ستاد ملی مقابله با کرونا، در حوزه کاری خود متخصص محسوب می شود لکن به دلیل نداشتن چنین تجربه ای در حوزه مدیریت بحران، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شد؛ اما به تدریج و با حضور موثر گروه های مذکور، اکنون این پتانسیل بیشتر به چشم می خورد و باید از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، جدی تر گرفته شود.

 

5- نکته آخر آنکه به دلیل تجربه های گران سنگ پیشین در عبور از بحران های سخت تر، اگر از نقطه قوت مذکور، به درستی استفاده شود، امید آن را داریم که کشور با حداقل هزینه و در کمترین زمان، از #کروناویروس عبور کند.

1398/12/25