مقاله مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه ساز ظهور

حسین ظفری, علی اصغر پورعزت, محمد مهدی ذوالفقار زاده, محمد هادی همایون

 

چکیده
استنباط¬های عقلی و استنتاج از آیات و روایات نشان می¬دهد که جهان هدف¬مند است و کلان¬روند تاریخ به سمت صلاح، کمال و آینده¬ای روشن در حال حرکت است. از دید تعالیم شیعی، این حرکت به سمت استقرار شهر عدل آرمانی مهدوی است و فرجام تاریخ را رقم خواهد زد. لکن جامعه آرمانی مهدوی و حیات طیبه، به خودی خود محقق نخواهد شد و نیازمند زمینه‌سازی است. در این راستا ایجاد یک حکمرانی و نظام حاکمیتی مطلوب می¬تواند به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینه¬سازی به شمار آید؛ چرا که نقش الگویی حاکمان و نوع تاثیر نظام حکمرانی، می¬تواند شکل¬گیری جامعه زمینه-ساز ظهور را تسریع یا به تاخیر بیاندازد. سؤال مهم و اساسی پیش روی این تحقیق، این است که حکمرانی مطلوب آستانۀ ظهور چه ویژگیهایی دارد. از آنجا که مفهوم حکمرانی دارای معنایی بسیط و گسترده است، لازم بود تا در ابتدا مفاهیم و اجزای آن استخراج، و به ¬صورت الگو ارائه شود. در این راستا با استفاده از شیوه فراترکیب، مقالات و کتابهای مرتبط با موضوع این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم حکمرانی زمینه¬ساز استخراج و شناسه‌گذاری شد؛ سپس، این مفاهیم در الگوی تصویرپردازی زمینه¬ساز ظهور، جایابی، و با استفاده از آیات و روایات، تصویر حکمرانی زمینه¬ساز، ترسیم گردید. شایان ذکر است که الگوی تصویرپردازی زمینه¬ساز ظهور در جلسات و نشست¬های خبرگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی
تصویرپردازی;حکمرانی مطلوب;حکومت حق مدار;آینده پژوهی;آستانه ظهور

مراجع

 

احمدی نجف¬آبادی، محمد (1390). بررسی تطبیقی آرمان شهر افلاطون و یوتوپیاي تامس مور. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

آصفی، محمدمهدی (1383). انتظار پویا. قم: مؤسسه معارف اهل بیت(ع).

افضلی، علیرضا (1386). تصویرپردازی از ویژگی¬های آینده موعود و تأثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع).

براهني، رضا (1371)‌. طلا در مس. ج اول. مشهد: انتشارات دیبا.

بل، وندل (1392). مبانی آینده¬پژوهی. ترجمه مصطفی تقوي و محسن محقق. تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی.

پورعزت، علی‌اصغر (بهار 1381). رویکرد سیستمی به سیاستگذاری های اقتصادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی. کمال مدیریت. ش 1: 119 تا 143.

پورعزت، علی‌اصغر (١٣٨٢). تصویرپردازی از آینده: استراتژی اقدام در سیستم‌‌‌های اجتماعی. سخن سمت. ش 1: 31 تا 52.

پورعزت، علی‌اصغر (1383). تصویرپردازی از شهر عدل امام مهدی(عج): تجلیگاه تمام خرد و کمال هنر انسانی. نشریه انتظار موعود. ش 13: 131 تا 244.

پورعزت، علی‌اصغر. (1387 الف.). مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

پورعزت، علی¬اصغر (1387ب.). گذار از حصارهای شیشه¬ای معرفت¬شناسی با تأکید بر الزامات زبان¬شناختی. فصلنامه مطالعات میان¬رشته¬ای. س اول. ش 1: 91 تا 111.

پور عزت، علي‌اصغر (1389). مدیریت راهبردي عصرمدار با رویكرد آینده¬پژوهانه به منافع عمومي. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

جوادی آملی، عبدالله (بی تا). آينده جهان از نظر اسلام. بازيابی در 25 مهر 1394 از بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به نشانی: http://www.portal.esra.ir

خامنه¬ای، سیدعلی (1386). بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به‏مناسبت نيمه‏ شعبان.

خامنه¬ای، سیدعلی (20/12/1394). بيانات در ديدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.

دانشنامه آکسفورد (1387). مدخل: تصویر. تهران: انتشارات دانشیار.

دهخدا، علی¬اکبر (1377). لغت¬نامه دهخدا. ج 5. تهران. چ دوم از دوره جدید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رضایان قیه¬باشی، احد؛ کاظمی، معصومه (1393). تصویرپردازی و کلان¬تصاویر آیندة سیاست جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده در جهان پیچیده. فصلنامه مطالعات میان رشته¬ای در علوم انسانی. دوره ششم. ش 3: 173 تا 200.

رضایی، غلامعباس؛ حسینی، سیدپیمان (1391). تصویر پر دازي هنري در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه. پژوهشنامۀ نقد ادب عربی. ش 3: 142 تا 165 .

رضوانی، علی‌اصغر (1387). جامعه مهدوی پیام های حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف: به دولتمردان و مسئولان. قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج).

ريكور، پل (1378). ‌زندگي در دنياي متن. چ دوم.ترجمه بابك احمدي.‌ تهران: نشر مركز.

شریعتی، علی (1357). انتظار مکتب اعتراض در حسین وارث آدم. تهران: انتشارات قلم.

شیخ شعاعی، محمدحسین (1390). حمله خيال به مرزهاي واقعيت. روزنامه ايران: ش 4787: به تاريخ 19/2/90 ص 22.

طاهرزاده، اصغر (1389). جایگاه و معنی واسطه فیض. تهران: انتشارات لب المیزان.

طاهرزاده، اصغر (1391). بصیرت و انتظار و فرج. انتشارات لب المیزان.

طاهری‌دمنه، محسن؛ پورعزت، علی اصغر؛ دوالفقارزاده، محمد مهدی (1394). تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی. فصلنامۀ مطالعات ملی. س شانزدهم: ش 4: 61 تا 76.

عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات راه رشد.

فتوحی ‌رودمعجنی، محمود (1385). بلاغت تصویر. تهران: انتشارات سخن.

قلی‌پور، آرین (1387). رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

کارگر، رحیم (1387). آینده جهان (دولت و سیاست در اندیشه مهدویت). چ دوم. قم: نشر مرکز تخصصی مهدویت.

کلینی، ابی جعفر محمدابن یعقوب (1365). کافی: چ چهارم. ج هشتم. تهران: دارالکتاب اسلامیه.

گودرزی، غلامرضا؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی (1387). تصویرپردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی. اندیشه مدیریت راهبردی. دوره 2، شماره 1: 41 تا 73.

متقی هندی، علاءالدین علی (1405). کنزالعمال. ج 14. بیروت: مؤسسه الرساله.

مجلسی، محمد باقر (1362 ق). بحارالانوار. تحقیق و تعلیق سید جواد علوی. تهران: دارالکتب اسلامیة.

مطهری، مرتضی (1382). قیام و انقلاب امام مهدی(عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ. تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1394). انسان کامل. تهران: انتشارات صدرا.

مکارم شیرازی، ناصر (1388). حکومت جهانی مهدی(عج). چ هفتم. قم: انتشارات نسل جوان.

نعمانی، ابوعبدالله محمدبن‌ابراهیم (1383 ق). الغیبه. تبریز: کتابفروشی صابری.

همایون، محمدهادی (1394). ملک عظیم؛ مهدویت و تمدن در قرآن کریم. نشریه مشرق موعود. س نهم. ش 34: 5 تا 21.

Amara, Roy. (1981a.). the Futures Field: Searching for Definitions and Boundaries. The Futurist, XV, Pp. 25-29.

Amara, Roy. (1981b). The Futures Field: Which Direction Now?. The Futurist. XV, pp. 42-46.

Barton & Hudson. (1997). A contemporary Guide to Literary Terms. Hughton Miffilin Company. Boston. New York.

Boulding, E. (1978). Futuristics and the imaging capacity of the West. In: M Maruyama (Ed), Cultures of the Future, Mouton, The Hague, pp. 7-31.

Grunig, L. A. (1993). Image and Symbolic Leadership: Using Focus Group Research to Bridge the Gaps. Journal of Public Relations Research, Vol. 5, No. 2, pp.95-125.

Markley, O. W. (1983). Preparing for the Professional Futures Field: Observations from the UHCLC Futures Program. Futurist, Vol. 16, pp. 47-64.

Miles, Ian, (1978). The Ideologies of Futurists. In J Fowles (ed.) The Handbook of Futures Research, Greenwood press, p73.

Morfin, Rose; and Supryia M. Ray. (1998). the Bedford Glossary of Critical and Literary Term. Boston, New York.

Polak, F. (1973). The image of the future. Translated and Abridged by Elise Boulding; Amsterdam, London, New York, Elsevier Scientific Pub. Co.

Richenbach, Hans. (1951). the Rise of Scientific Philosophy. Berkeley and Los Angeles: University of California press.

Schuler, M. (2004). Management of the Organizational Image: A Method for Organizational Image Configuration. Corporate Reputation Review, Vol. 7, No. 1, 37-53.

Taylor, Shelley E. (1989). Positive Illusions. New York: Basic Books.

Toffler, Alvin. (1978). Forward. Cultures of the Future, eds. Magoroh Maruyama and Arthur M.Harkins, The Hague: Mouton, ix-xi.

 


لینک دریافت متن کامل مقاله از طریق سایت مجله مدیریت اسلامی

1397/03/04