مقاله بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی ( مطالعه موردی شهر تهران)

چکیده

چکیده :
يكي از مشكلات مهم در ارتباط با برداشت بي رويه آب از سفره هاي آب زيرزميني افت سطح آب و متراكم شدن لايه ها و رسوبات است . اين پديده باعث نشست سطح زمين به صورت ناگهاني(درسفره هاي ماسه اي ) و يا بطور تدريجي(در سفره هاي رسي ) مي¬گردد. اين امر به صورت بالقوه مي تواند باعث مشكلاتي مانند ايجاد درز و شكاف در سطح زمين، تخريب ابنيه و لوله زايي (بالا آمدن لوله هاي آب ازسطح زمين)، تغيير شيب رودخانه ها و جاده ها، فرو رفتن تدريجي دكل ها و سازه ها، ريزش جداره چاه ها، تغيير شيب زمين و افزايش سيل خيزي منطقه گردد.
برداشت بي رويه از سفره آب زيرزميني دشت، پيامدهايي همچون تغيير كيفيت آب زيرزميني، افزايش مصرف انرژي استحصال آب زيرزميني، افزايش آسيب پذيري دشت نسبت به خشكسالي، نشست زمين، از بين رفتن اكوسيستم منطقه و خشك شدن باغات و... را نيز به دنبال داشته است. هدف و دغدغه اصلی ما در این تحقیق ؛ بررسی پیامدهای ناشی از افت آبهای زیرزمینی تهران بود که با استفاده از تجارب و مصاحبه با مسئولین ذیربط شهرداری به بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی پرداخته که در پایان به این نتیجه رسیدیم که فرونشست زمین بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی وسیاسی وامنیتی تاثیر خواهد گذاشت که نیاز به دقت و توجه بیش از پیش مسئولین را می طلبد.

 


 

لینک دریافت فایل کامل این مقاله در ادامه آمده است:

دانلود کامل بررسی پیامد های ناشی از بحران افت آب های زیر زمینی ( مطالعه موردی شهر تهران)