چاپ کتاب مستندسازی فرآیند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم

به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کتاب «مستندسازی فرآیند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم» در بهار 1396 به چاپ رسید.

این کتاب توسط آقایان فیاضی، علیزمانی، ظفری، حدادی و سرکار خانم بشیری تدوین شده است.

فایل 20 صفحه اول این کتاب در پیوست آمده و قابل دانلود می باشد.

1397/03/01