آینده پژوهی از غافلگیر شدن جلوگیری و رسیدن به آینده مطلوب‌ را نوید می‌دهد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع): آینده پژوهی از غافلگیر شدن جلوگیری و رسیدن به آینده مطلوب‌ را نوید می‌دهد عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: آینده پژوهی در مرحله اول کمک می‌کند که ما بتوانیم تحولات محیطی را برای جلوگیری از غافلگیری درک کنیم و در مرحله بعد کمک می‌کند تا مطلوبیت‌ها انقلاب اسلامی را با استفاده از آینده پژوهی به برنامه های عملیاتی و اقدام‌های کاربردی تبدیل کنیم.

به گزارش مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، حسین ظفری  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در خلال کارگاه رسانه و جنگ نرم انجمن سواد رسانه طلاب طی گفتگویی در مورد دلایل ضرورت پرداختن به رسانه و جنگ نرم اظهارداشت: بحث رسانه از آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که مخاطب حرکت و همبستگی آن را برای آینده شفاف‌تر ببیند یعنی وقتی آینده مطلوبی از منظر یک کشوری، سازمان و یا فردی در نظر گرفته شود باید این فضای تفهیم شده بین الاذهانی شود تا یک گروهی بسوی آن حرکت کند.

وی افزود: این حرکت نقش رسانه را شفاف‌تر می‌کند و تاثیر به سزایی برای ترسیم آینده و بین الاذهانی کردن و حرکت جمعی به سمت آینده مطلوب را تسهیل می‌کند.

ظفری گفت: البته اگر دشمن مطلوب خودش را طوری تعریف کند که برای ما نامطلوب باشد آن وقت با استفاده از رسانه، جنگ نرم خودش را شدت می‌بخشد  و ممکن است جامعه را به سمتی سوق دهد که جامعه اسلامی و جامعه قرانی نباشد.


وی در ادامه گفت: اینجا نقش و اهمیت رسانه‌ها در جنگ نرم شفاف‌تر می‌شود که هم می‌تواند نقش مثبت برای شکل دهی به آینده مطلوب ما را ایفا کند و هم نقش منفی را برای تاثیر گذاری منفی دشمن و سوق دادن جامعه به سمت نامطلوب‌ها را ایفا کند که این اهمیت رسانه در جنگ نرم و آینده مطلوب را نشان می‌دهد
.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) افزود: اگر ما از تحولات محیط پیرامون خودمان و تغییراتی که در حال حاضر رخ می‌دهد و تاثیر بر آینده دارد آگاه نباشیم بلاشک غافلگیری نصیبمان خواهد شد و ما زمانی متوجه این غافلگیری میشویم که دیگر هیچ اقدامی نمیتوانیم انجام بدهیم و دشمن تاثیر خودش را گذاشته است.


وی تصریح کرد: آینده پژوهی در مرحله اول کمک می‌کند که ما بتوانیم تحولات محیطی را برای جلوگیری از غافلگیری درک کنیم و در مرحله بعد  کمک می‌کند تا مطلوبیت‌ها انقلاب اسلامی را با استفاده از آینده پژوهی به برنامه های عملیاتی و اقدام‌های کاربردی تبدیل کنیم.


ظفری همچنین در مورد ورود طلاب به بحث جنگ نرم گفت: طلاب با استفاده از دانش و آگاهی که در حوزه‌های علمیه نصیب‌شان شده می‌توانند جامعه را به سمت یک جامعه اسلامی مطلوب سوق دهند که این همان  مقابله با جنگ نرم دشمن است جنگ نرمی که باید آن را با قدرت نرم انقلاب اسلامی مواجهه کرد.


ظفری در پایان افزود: قدرت نرم انقلاب اسلامی همان مباحثی است که ریشه در مباحث اسلام ما دارد مثل عاشورا، اربعین و کارکرد مسجد در انقلاب اسلامی که خود این یک پایه‌اش در حوزه‌های علمیه است و اینها نشان می‌دهد که طلاب حوزه‌های علمیه با ورود به این موضوع می‌توانند با استفاده از قدرت نرم انقلاب اسلامی در مقابل جنگ نرم دشمن مقابله کنند.


 

لینک خبر:

http://eshragh.ir

1396/10/09