چهارمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم (بسیج ادارات استان تهران)

چهارمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ از 8 آبانماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

به گزارش قسم از مرکز امامت ، چهارمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم  به منظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ  از 8 آبان ماه سال جاری به مدت سه روز با حضور فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مرکز امامت برگزار شد.


این دوره که بنام شهید سرافراز منظر قائم مزین شده بود با حضور فرماندهان بسیجی سازمان بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ همراه بود که در افتتاحیه این دوره سرهنگ عاشوری رئیس سازمان بسیج ادارات نیز حضور یافتند که بعد از وی مسعود حسین پور مسئول مرکز امامت سپاه تهران بزرگ حضور یافت که وی ضمن عرض خوشامدگویی،  به تشریح برنامه های در طول دوره پرداخت.

مدیران بسیج ادارات  در ادامه  این دوره به بررسی و تبادل نظیر مفاهیمی چون "انقلاب اسلامی" توسط استاد حسین ظفری، "اصول و مبانی تحقق دولت اسلامی" توسط استاد امید وقوفی، "رمز موفقیت" توسط استاد ابراهیم عزیزی بهروز و "تحقق اقتصاد مقاومتی" توسط استاد رمضانی به صورت کارگاه های عملیاتی پرداختند.

همچنین به منظور آشنایی مدیران بسیجی با دستاوردهای ستاد فرمان اجرایی امام(ره) بازدید از مجموعه نمایشگاهی بنیاد برکت به عمل آمد.


منبع:

سامانه متمرکز فضای مجازی تهران بزرگ

http://emamat.ghasam.ir

1395/10/05