نقش اطلاعات در کاهش خطرات

مسکن ناکافی به همراه کمبود خدمات آموزشی و بهداشتی جدي ترين مشکلات جهان امروز هستند. این مشکلات با کمبود آگاهی و اطلاعات تشدید می شوند.

اطلاعات، قدرت به همراه دارد و تسهيل كننده توسعه پایدار است. واضح است که ارائه اطلاعات کامل و صحیح به اجتماع، ابزاری بسیار مهم در کمک به توسعه یک سیستم شفاف عاری از بروکراسی، فساد و سوءمدیریت عمومی می‌باشد که پیشتر منابع را محدود کرده است.

نقش اطلاعات و ارتباطات در مواقع اضطراری تغییر میکند و می‌تواند بسته به نیازهای مختلف در 5 مرحله نقشی حیاتی ایفا نمايد.

نقش اول: پخش اخبار هشدار

اطلاعات نادرست و غیرقابل اعتماد در زمان پیش بینی مخاطرات غالبا می‌تواند به صدمات جدی ختم شود. در اکتبر 1999، سیکلونی مخرب مناطق ساحلی ایالت اوریسا در هندوستان را در نوردید و جان هزاران را گرفته و میلیون‌ها نفر دیگر بیخانمان کرد. نهادهای دولتی مسئول پیش‌بینی وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند اما اخبار مربوط به مقیاس سیکلون قریب الوقوع به روشنی و خوبی منتشر نشد. با استناد به تجارب قبلی خود در خصوص اخبار غیر قابل اعتماد پیش بینی سیکلون‌های قریب‌الوقوع، بیشتر خانواده ها جدی بودن وضعیت را درک نکردند. واکنش اندک منجر به مرگ‌ و میرهایی شد که قابل اجتناب بود.

نقش دوم: آمادگی در برابر بلایا

در مرحله دوم، راهنمایی درست میتواند از طریق تامین اطلاعات پایه در خصوص بایدها و نبایدها، اجتماع را برای رویارویی با بلایای طبیعی غیرقابل اجتناب آماده کند. راهنمایی در خصوص آنچه که باید انجام شود، زمان و چگونگی انجام آن، مي تواند جوامع آسيب پذير را در مقابل حوادث توانمند سازد.

نقش سوم: اطلاعات در خصوص عملیات نجات

طراحی پروژه‌های مناسب نجات و کاهش اثرات بلایای طبیعی نیازمند درک صحیحی از مقیاس، توزیع جغرافیایی و تناوب  این خطرات است. ابن سطح از اطلاعات نیازمند جریان عمومی و افقی اطلاعات در میان سازمان‌های تامین کننده نجات و از سازمان‌ها به مردم است. خود اطلاعات هدف نیست، اما ابزاری در کمک به اجتماع در سازماندهی خود در زمان اضطرار است.

نقش چهارم: ظرفیت سازی برای بازسازی

پس از هر مخاطره‌ای، از اعتماد مردم به سیستم‌های ساختمانی سنتی يا موجود بصورت ناگهاني کاسته می شود. مرحله بازسازی، شانس دوم برای شروعی دوباره با چیز‌های قابل اعتماد تر است. کمبود اطلاعات در این مرحله می تواند تاثیر مخرب فراوانی در فعالیت‌های بازپروری داشته باشد.

تجربه اخیر گجرات نشان داده است که در جستجوی تکنولوژی‌هاي ایمن، جوامع روستایی از هر اطلاعاتی که با آن مواجه می‌شدند استفاده میکردند، حتی اگر این اطلاعات به زبانی بوده که آنها نمی‌فهمیدند. همین اجتماع کالاهایی همچون لباس‌های دسته دوم و غذاهای پخته‌شده را به عنوان غیرقابل قبول باز می گرداندند. اين عمل به خوبی تمایل به اطلاعات دقیق لازم برای بازسازی در خصوص تامین مالی به شکل کمک‌های مالی را نشان می‌دهد. اطلاعات به اجتماع کمک می‌کند که به این احساس که خود اتکا هستند اعتماد کنند.

نقش پنجم: اطلاعات برای توسعه پایدار اجتماع

پايداري نیاز اساسی هر جامعه اي اعم از شهری و روستایی مي باشد. لذا نیاز به اطلاعات در درون نقش‌های در حال تغییر رشد می‌کند. گروه هاي مختلفيدر حال همكاري با يكديگر مي باشند تا با فراهم کردن اطلاعات دقیق در خصوص پناهگاه‌ها از طریق ایجاد شبکه‌ها و همکاری بيشتر، حیات انسانی را غنی‌تر نمایند.

 


 

جهت ارجاع دانشگاهی: 

حسین ظفری، "نقش اطلاعات در کاهش خطرات"، وب سایت شخصی حسین ظفری، 8 فروردین 1395 .

 

پی نوشت: این مقاله برگرفته از طرح تولید محتوی علمی سایت سازمان مدیریت بحران کشور" می باشد که مجری آن حسین ظفری بوده است.

 

1395/01/08