مبارزه تا کی؛ نبرد تا کجا

 

امروز هم هستند کسانی که دل از زن و فرزند، خانه و کاشانه، پول و مادیات  می بُرند و جان خود را به طبق اخلاص قرار میدهند و کیلومترها دور از این مرز و بوم برای اعتقاداتشان، دین شان و جغرافیای سرزمینی شان در مقابل شیاطین شرق و غرب و خوارجین زمان می جنگند. هم مورد هجمه داخلی قرار می گیرند و انگ فاسد شدن به ابوذر و سلمانهای زمان زده می شود و هم مورد هجمه رسانه های معاند خارجی قرار می گیرند.

بگذریم ....نا خودآگاه با دیدن این تصویر به یاد جملات حضرت امام افتادم. 

 

حضرت امام (ره) می فرمایند:

«جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمى‏‌شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادى‏‌مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم.»

«ما مى‏‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم.»

«مسلمانان باید بدانند تا زمانى که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدّم مى‏‌شود؛ و هر روز شیطان بزرگ یا شوروى به بهانه حفظ منافع خود حادثه‏‌اى را به وجود مى‏‌آورند.»

 

شهید فرزندش را می بوسد

1393/12/09